Baba Jaga

Baba Jaga

Text: Kvetka Veverková

Vydavateľstvo: Qwetinka, 2018

 

Ilustrovaná kniha, ktorá prepája tradičné a súčasné. Autorka textu Kvetka Veverková čerpá z tradičnej rozprávkovej literatúry pre deti, ktorú pretvára do súčasnej podoby a tým nastavuje zrkadlo dnešným hodnotám. Kniha kritizuje dnešnú spoločnosť. Ilustrátorka Hedviga Gutierrez pracuje v technike digitálnej grafiky, využíva predovšetkým figuratívne motívy, ktorých vizuál odzrkadľuje ich charakter. Výtvarná stránka typografie je konzultovaná s grafickou dizajnérkou Danielou Brunovskou. V texte sa objavujú „cenzúry“ a výtvarné vstupy, ktoré znemožňujú čitateľnosť daného slova. Majú za účelom upozorniť na danú problematiku a zároveň otvárajú priestor pre čitateľovu fantáziu. Výsledkom je humorne podaná ilustrovaná kniha, ktorá je určená nielen pre dospievajúcich, ale aj dospelých.

Hedviga Gutierrez illustrations