N-Magazín

N-Magazín

 

Ilustrované číslo N Magazínu z pod pera novinára Vladimíra Šnídla na tému Hrozby internetu otvára problematické úskalia sociálnych sietí, hoaxov, kyberšikany, či zneužívania dôvery internetových užívateľov. Magazín sa venuje aj ďalším vážnym témam ako stalking, či grooming.

Hedviga Gutierrez illustrations