Hento Toto - Pohľadnicový kalendár 2022

Hento Toto
Kalendár patri k jesenným štandardom a robia ho skoro všetci. Preto sme sa snažili vymyslieť ho tak, aby sa nestratil v záplave ostatných kalendárov a bol niečím veľmi výnimočný.
Nuž a prišli sme na (hento) TOTO. Keďže vymýšľame a máme radi aj pohľadnice, spojili sme dva produkty do jedného a vznikol unikátny stolový Pohľadnicový kalendár – Naj Stavby Slovenska!

Pohľadnicový kalendár môžete zakúpiť HERE.

Hedviga Gutierrez illustrations