Workshopy v spolupráci s BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.

Workshopy

Bibiana, je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. Vznikla v roku 1987 ako partner
svetoznámeho podujatia s dlhoročnou tradíciou Bienále ilustrácií Bratislava. Spočiatku sa úzko
špecializovala ako galerijná ustanovizeň, ktorá podporovala rozvoj úrovne ilustračnej knižnej tvorby
pre deti a skvalitňovanie detskej literatúry doma aj v zahraničí. Neskôr sa začali rozširovať možnosti
pre rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby pre deti v bohatom spektre druhov a žánrov. Vznikol
priestor pre porovnávanie výsledkov domácej tvorby a jej teoretickej reflexie v medzinárodných
súvislostiach.

Ďalšie workshopy a zaujímavé aktivity nájdete na stránke www.bibiana.sk.

 

Hedviga Guitterez vymyslela a nakreslila Plecháča Boba. Staňte sa aj vy ilustrátormi! Nakreslite pre Boba nového plechového priateľa! Vymyslite svojim plecháčom aj mená a naplňte ich niečím zmysluplným, aby ste boli spokojní aj vy, aj váš nový plecháč!

 

V ateliéri Doma s BIBIANOU predstavíme ilustrátorku Hedvigu Gutierrez a jej knihu Plecháč Bob. Prečo sa niekto stane ilustrátorom, ako sa to stane, kedy a prečo? To všetko a možno aj trošku viac sa opýta mladej výtvarníčky Marika Kecskésová.

 

Ako sa pomocou vyrezávaných zemiakov vyrába jedinečný baliaci papier.

 

Výtvarná dielňa z cyklu DOMA S BIBIANOU prezradí, ako si zmeníte obyčajné dvere na neobyčajné.

Hedviga Gutierrez illustrations