Časopis Slniečko

Slniečko

 

„Najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti vznikol v roku 1927. Od obnovenia v roku 1969 vychádza dodnes. Časopis je určený žiakom 1.-5. ročníka základných škôl. Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.“

Hedviga Gutierrez illustrations