Čierne Diery - Zehnhaus

Čierne diery

„S rozvojom priemyslu riešil Prešporok vážny bytový problém: pribúdajúci robotníci nemali kde dôstojne bývať. Jednou z reakcii bol vznik obytných kolónií, ktoré zvýšili štandard po stránke hygieny aj vybavenosti. V tomto období vznikli aj Zehnhaus, v preklade „desaťdomky“, rozdelené do dvoch radov. Táto kolónia nepatrila továrni, ale mestu. Bývali v nej zväčša mestskí zamestnanci. Domy boli pôvodne trojpodlažné, ale v roku 1926 ich nadstavali o jedno podlažie. Na tehlových fasádach sa zachovali rôzne detaily: erb mesta a kované konzoly. V blízkosti sa nachádzala aj Schulpeho kolónia z roku 1894, postavená humanistom Georgom von Schulpem, ktorý poskytol pozemky aj pre budovu kresťanskej mládeže YMCA.“

Hedviga Gutierrez illustrations